Brooklyn Springvalley

Người đam mê áo dày Brooklyn Springvalley yêu thích trò chơi điện tử và cosplay, đồng thời mang những nhân vật xấu nhất, ngực nhất vào cuộc sống! Ngoài khả năng sử dụng trang phục và trang điểm khéo léo, Brooklyn còn đặc biệt có tài gây ấn tượng, và những buổi chụp ảnh khiêu dâm của cô thường kéo dài vì cô khiến cả đoàn phải bật cười gấp đôi! Brooklyn xác định mình là người lưỡng tính và coi trọng sự rung cảm tốt cũng như tính cách thân thiện ở người bạn đời.

( Hiện chưa có phim của diễn viên này )